Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου ανέφερε ότι η κυπριακή Κυβέρνηση έχει θέσει ως υψηλή πολιτική προτεραιότητα την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών.