Στους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, αναθέτει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «σεβόμενο τις αρμοδιότητες των αρμόδιων θεσμικών οργάνων», τις εργασίες για προώθηση των όσων συστήνονται στην κοινή ανακοίνωση Ύπατου Εκπροσώπου - Κομισιόν για τις ευρωτουρκικές σχέσεις (έκθεση Μπορέλ), κατά τρόπο «σταδιακό αναλογικό και αναστρέψιμο», και «με την επιφύλαξη πρόσθετων κατευθύνσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα για τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας στα οποία κατέληξαν οι 27 ηγέτες της ΕΕ το βράδυ της Τετάρτης.