Το αναθεωρημένο πλαίσιο κανόνων που αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ για ένα υγιές περιβάλλον, σύμφωνα με το όραμα της ΕΕ για μηδενική ρύπανση έως το 2050, ενέκρινε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.