Τη δημιουργία της Συμμαχίας για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας, η οποία αποτελεί φόρουμ συντονισμού για την καλύτερη πρόληψη των ελλείψεων σε φάρμακα και την ανάπτυξη λύσεων και στρατηγικών, εγκαινίασαν την Τετάρτη η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Κομισιόν και η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στο περιθώριο του σημερινού άτυπου Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) για θέματα υγείας στις Βρυξέλλες.