Τα 20 χρόνια της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασαν οι Κύπριοι των Βρυξελλών την Παρασκευή, σε εκδήλωση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, με έκθεση φωτογραφιών του στελέχους της ΜΑΕΕ, Πανίκου Αναστασίου, από εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της ΜΑΕΕ από το 2004 μέχρι το 2024.