Μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις (-0,5 ποσοστιαίες μονάδες) του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είχε η Κύπρος το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ όπου καταγράφηκε αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με στοιχεία για την αγορά εργασίας που δημοσίευσε η Eurostat.