Ο τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν θα προσεγγίσει το θέμα της εφαρμογής των νέων νομοθεσιών για τη μετανάστευση και το άσυλο θα εστιάζει στη συνεργασία, ώστε να μην επικρέμαται «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τα κράτη μέλη, όπως είπε κοινοτικός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες για το πλάνο εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που παρουσιάστηκε την Τετάρτη.