Την χορήγηση έκτακτης στήριξης ύψους 77 εκατ. ευρώ σε γεωργούς στην Αυστρία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Πορτογαλία για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων καθώς και διαταραχές στην αγορά, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.