Ο πόλεμος εναντίον της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα ασφάλειας, δήλωσε την Παρασκευή στη Λευκωσία η Πρόεδρος της Κ.Σ. ΟΑΣΕ Margareta Cederfelt, ανοίγοντας το διεθνές συνέδριο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ), με θέμα «Καταπολεμώντας τη Διαφθορά, Υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία: ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων», με ομιλητές τόσο εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ και ΜΜΕ όσο και Κύπριους αξιωματούχους.