Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς συζητήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης που διοργανώθηκε στη Λευκωσία από το Κυπριακό Κοινοβούλιο με την υποστήριξη της Διεθνούς Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.