Η διαφάνεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης σε πληροφορίες, καθώς και η αποτελεσματική νομοθεσία αποτελούν κλειδιά για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως ανέφεραν οι κύριοι ομιλητές το απόγευμα της πρώτης ημέρας των εργασιών του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στη Λευκωσία. Οι τρεις ομιλητές αναφέρθηκαν στο θέμα «Αντιμετωπίζοντας τη διαφθορά, προς υπεράσπιση της Δημοκρατίας» και εστίασαν σε εργαλεία, ιδίως της ψηφιακής τεχνολογίας και της συλλογής στοιχείων, που μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικά στην εφαρμογή μέτρων ενάντια στη διαφθορά.