Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 03/02/2023

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 03ην Φεβρουαρίου 2023

USD

1.0937

JPY

140.45

GBP

0.89250

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ