Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 22/05/2024

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 22ην Μαϊου 2024

USD


1.0830

JPY


169.54

GBP 

0.85165

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ