Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 02/06/2023

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 2ην Ιουνίου 2023

USD

1.0763

JPY

149.46

GBP 

0.85930

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ)