Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 30/11/2023

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 30ην Νοεμβρίου 2023

USD

1.0931

JPY

161.19

GBP 

0.86368

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ