Ένα αρχαίο ρωμαϊκό άγαλμα του Ηρακλή αναδύθηκε από τις εργασίες για την επισκευή του αποχετευτικού συστήματος ενός πάρκου στην ιταλική πρωτεύουσα.