Επρόκειτο να εκθέσει χαρτονομίσματα που ισοδυναμούσαν με το ποσό των 70.000 και πλέον ευρώ, κολλημένα σε καμβά, αλλά τελικά παρουσίασε άδεια κάδρα και κράτησε το σεβαστό ποσό: δικαστήριο καταδίκασε την Δευτέρα έναν Δανό καλλιτέχνη να καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού.