Ένας Ιταλός πραγματοποίησε το όνειρό του να πάρει δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, σε ηλικία 86 ετών.