Ο Πάπας Φραγκίσκος αποδοκίμασε την κουλτούρα χλευασμού του σωματότυπου, η οποία παρατηρείται συχνά ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, και ολομόγησε ότι και ο ίδιος όταν ήταν μικρό αγόρι στην Αργεντινή είχε υποπέσει σε αυτή την πρακτική.