Μια φορά τον μήνα, σε ιδιαίτερους και αποκλειστικούς χώρους ανά το Λονδίνο, το γενικό κοινό και άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους συγκεντρώνονται για μια εμπειρία όλο και πιο σπάνια: να ακούσουν τις προσωπικές ιστορίες ή εξομολογήσεις συνανθρώπων τους και να συμμετάσχουν στη συζήτηση που αυτές μπορούν να ανοίξουν. Και όλα αυτά παντρεύονται με μουσική και τέχνη από αναδυόμενους καλλιτέχνες.