Η Ιταλία θα πρέπει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το νέο της διάταγμα το οποίο έχει στόχο να περιορίσει τη δράση των πλοίων που ναυλώνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να «συμμορφώνεται πλήρως» με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι του διεθνούς δικαίου, επεσήμανε η Ντούνια Μιγιάτοβιτς Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.