Τη μορφή φάλαινας φέρει μεταλλική κατασκευή ανακύκλωσης που τοποθετήθηκε στο παλιό λιμάνι Λεμεσού, με την ονομασία «Go Blue Recycling Point».