Οι πενταμελείς οικογένειες χρειάζονται την υποστήριξη όλων, έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται στα σημερινά δεδομένα, συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση, που είχε η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, με αντιπροσωπεία της  Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας.