Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) «καλεί τους αρμόδιους φορείς, μακριά από λόγια αλλά με πράξεις, να εγκύψουν στο σοβαρό  ζήτημα της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο ενός διευρυμένου διαλόγου, ώστε να καταγραφούν οι αδυναμίες που χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης».