Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) στις Βρυξέλλες επισκέφθηκε πρόσφατα ομάδα του Φιλοδασικού Συνδέσμου Αγρού, αποτελούμενη από 40 άτομα, αναφέρει δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύνδεσμος.