Στην ενημέρωση του κοινού για τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών Εφημερίας προσωπικού ιατρού κατά τα Σαββατοκύριακα 18-19 και 25-26 Μαρτίου του 2023, προέβη ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.