Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τα θέματα της ψυχικής υγείας και τις συνέπειες που προκαλεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά και στο κόστος που προκύπτει από τη μη ανάληψη δράσης, διοργάνωσαν το Σάββατο16 Σεπτεμβρίου, το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Λάρνακας και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.