Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προχώρησε σε απόσυρση 20 προϊόντων, από την κυπριακή αγορά στην πλειοψηφία τους παιδικά μαγιό και καφτάνια, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.