Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου επιδιώκει την υιοθέτηση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία διασφαλίζουν την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και ρατσισμού ενάντια στους ηλικιωμένους και επιζητεί την ανάπτυξη μηχανισμών και υπηρεσιών που να προστατεύουν τους ηλικιωμένους, αναφέρει  ανακοίνωση.