Σε ετήσια βάση, 1 στους 2 πολίτες παίρνει αντιβιοτικά με αποτέλεσμα η Κύπρος να καταναλώνει περισσότερα αντιβιοτικά συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες, λέχθηκε σε συνέντευξη Τύπου για την εξαγγελία της Εκστρατείας Διαφώτισης και Ευαισθητοποίησης για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών που διοργάνωσαν η Παθολογική Εταιρεία Κύπρου, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και η Κυπριακή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων.