Η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη διαβεβαίωσε ότι για την παρούσα διακυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, ακολουθεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και διακατέχεται από κοινωνική ευαισθησία, το εθελοντικό κίνημα αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο στις προσπάθειες για άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, υπεύθυνου και συμμετοχικού κράτους.