Οι οργανώσεις BirdLife Cyprus, Terra Cypria, Cyprus Natural Coastline - Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής (Cyprus Wildlife Society) θεωρούν ότι η ανακοίνωση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σχετικά με το πόρισμα της διοικητικής έρευνας για την πρώτη φάση της βελτίωσης του οδικού δικτύου στα πλαίσια του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, «θολώνει τα νερά σε μια υπόθεση ξεκάθαρης παράβασης νομικά δεσμευτικών περιβαλλοντικών όρων».