Το νέο πρόγραμμα Beyond Pre-Accelerator 2023 – 2024 είναι πλέον ανοιχτό σε αιτητές με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στον τομέα του καρκίνου.