Οι μαθητές του Ριζοκαρπάσου παρέδωσαν εισφορά στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για τη στήριξη παιδιών ευάλωτων οικογενειών των ελεύθερων περιοχών στο πλαίσιο της εκστρατείας "Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα".