Η σταθερή ανάπτυξη της υπαίθρου, η ενίσχυση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η επένδυση στην ποιότητα των κυπριακών αγροτικών προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν προτεραιότητες στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ανέφερε η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου, σε χαιρετισμό της στη 2η Γιορτή της Αμυγδαλιάς, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς.