Η βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου εντάχθηκε σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία γονιδιωματικών δεδομένων.