Τη διαβεβαίωση ότι εργάζεται εντατικά, για την υλοποίηση της πρώτης φάσης  που περιλαμβάνει το Εθνικό Σημείο Επαφής, σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή του συνοπτικού μητρώου υγείας και της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγής, έδωσε την Πέμπτη η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.