Δεκάδες παράπονα για καθυστερήσεις στην εξέταση ενστάσεων ή/και παράλειψη απάντησης από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει διαχειριστεί το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία σε έκθεσή της καλεί τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να τηρούν εύλογα χρονοδιαγράμματα, καθώς οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τρία χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις.