Ο ρόλος των φραγμάτων και η δυνατότητά τους να προσαρμοστούν με ανθεκτικότητα και να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες σε νερό είναι κρίσιμος για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή, σημειώνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την Πρώτη «Ευρωπαϊκή Ημέρα Φραγμάτων – Ταμιευτήρες για την Ευρώπη» που καθιερώθηκε από το European Club (EurCOLD) της Παγκόσμιας Επιτροπής Μεγάλων Ταμιευτήρων (International Commission on Large Dams - ICOLD).