Ενδεχόμενη υπέρβαση του διαφημιστικού χρόνου που δικαιούται ο κάθε υποψήφιος σε σχέση με πολιτικές διαφημίσεις για τις ευρωεκλογές, διαπιστώνει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, προτρέποντας τους εμπλεκόμενους να εφαρμόζουν τη νομοθεσία.