Τα νησιά της Μεσογείου ενώνουν δυνάμεις για την κλιματική κρίση: Κύπρος, Κρήτη, Μάλτα σε κοινή δράση για ενημέρωση των πολιτών τους, με δημοκρατικές διαδικασίες για το περιβάλλον μέσα από το RESIsles, ένα νέο ευρωπαϊκό έργο που ξεκινάει σήμερα, 6 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.