Μόνο στο 15,5% αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) εφαρμόζεται κάποια μορφή διαχείρισης, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή η εταιρεία Future Needs, σχετικά με τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής έρευνας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μελέτης RECONMATIC για την κυκλικότητα στον κατασκευαστικό κλάδο.