Την απαίτηση του για δημιουργία Υφυπουργείου Ηλικιωμένων με διευρυμένες αρμοδιότητες, ώστε επιτέλους να τεθούν τα προβλήματα των ηλικιωμένων σε μια σωστή, σοβαρή και ολοκληρωμένη βάση θέτει στη δημόσια σφαίρα συζήτησης το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου.