Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) ζητά από την Kυβέρνηση να βελτιώσει τον τρόπο αναπροσαρμογής των συντάξεων, να δει το θέμα των χαμηλών συντάξεων και να αντιμετωπίσει, το συντομότερο, ολιστικά, μέσα από ένα προοδευτικό, εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος.