Με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και νομιμότητα διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων των πειθαρχικών διαδικασιών, αναφέρει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), προσθέτοντας ότι «η κριτική είναι καλοδεχούμενη νοουμένου ότι είναι καλόπιστη και ότι στηρίζεται σε αληθή στοιχεία».