Οι εισπράξεις από τη «Διαδρομή Αγάπης 2024» του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» ανήλθαν στο ποσό των €399.642,36 ενώ τα έξοδα περιορίστηκαν στις 2.868,00, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γιώργου Πενηνταέξ.