Ενστάσεις για τη συζήτηση αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων, εκφράζει το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, λέγοντας ότι η προσπάθεια προώθησης του ολοήμερου σχολείου στην Κύπρο δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που παρουσιάζουν τα κυπριακά σχολεία από εκείνα σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου ισχύει το ολοήμερο σχολείο, τόσο στις υποδομές και στα μέσα συγκοινωνίας, όσο και στη θερμοκρασία, στη κουλτούρα και στις κοινωνικές δομές.