Υψίστης σημασίας για την Παιδεία της Κύπρου και για την αριστεία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, χαρακτήρισε το σκέλος «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Μια Μέρα στα Μουσεία», που αποτέλεσε το επιστέγασμα του πρώτου έτους της λειτουργίας της Κατεύθυνσης «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής-Διεπιστημονικής Μάθησης του Παγκυπρίου Γυμνασίου.