Εικαστικά: Παρασκευή 05 Αυγούστου  2022 - Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022