Επαναρχίζει το πρόγραμμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, ΣymphoΠedia.