Να σταματήσουν οι προσπάθειες παρέμβασης  πολιτικών, συντεχνιακών και άλλων εξωσχολικών παραγόντων, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Αγγλικής Σχολής, ζητά ο Σύνδεσμος Γονέων της Αγγλικής Σχολής, που δηλώνει ότι θα είναι «δυναμικά παρόντες», δίπλα από τη διοίκηση και τη διεύθυνση του Σχολείου.