Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, η πρώτη ενημερωτική συνεδρία του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Πρόδρομου Προδρόμου με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Δημιουργία Αρχείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας.