(Σ.Σ Αποστέλλεται εκ νέου η είδηση με διόρθωση στην 8η παράγραφο, καθώς οι εργασίες αναπαλαίωσης ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2021 και όχι του 2019 όπως εκ παραδρομής μεταδόθηκε)